Kaffebloggen

Fairtrade kaffe – Fika for good people

Fairtrade logo

Fairtrade  är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. En certifierad odlare ska uppfylla krav på bl.a. demokrati och organisationsrätt och på att diskriminering och barnarbete inte förekommer.