Kaffebloggen

Coffee Center Växer – Vi förvärvar FikaSupport

Fika for good - Mood, people, taste, intention, environment

KAFFEFAMILJEN VÄXER NÄR COFFEE CENTER  FÖRVÄRVAR FIKASUPPORT.
Familjeföretaget Coffee Center i Uppsala har sedan många år haft en god professionell relation till Fika I Eskilstuna AB, i folkmun känt som FikaSupport. Sedan ägaren och grundaren Bo Ellingsen, gick bort för tre år sedan har bolaget har drivits av personalen. Enligt ägarens önskan om förvaltning av hans arv, kunskap och passion för kaffe och kunder fick Coffee Center det exklusiva erbjudandet att förvärva och vidareutveckla verksamheten. Så när Fikasupportfamiljen blev mindre fick de istället en större familj. Bengt ”Becke” Andersson grundade Coffee Center 1988. Hemmahamnen är Uppsala och därifrån har man god servicetäckning för Mälardalen norr om Stockholm tack vare kontor i södra Dalarna och Gävle. Hösten 2014 öppnades ett kontor i Kista för att uppfylla den interna policyn om ”7-milaregeln”.

”FIKA FOR GOOD. COMPANY & RELATIONS”
Den goda relation som ”Becke” och Bo Ellingsen inledde 2002 har inneburit att Coffee Center levererat maskiner och kaffe till FikaSupport, samt bidragit med kunskap, säljstöd och utbildning. Den gemensamma synen på kvalitet och kundnära service gjorde att banden företagen emellan växte sig starka.
Coffee Center är inne i en generationsväxling där ”Becke” gradvis kommer att fasa ut sig själv som VD och ta en roll som Senior advisor. Med ett moderniserat varumärke arbetar man med parollen ”Fika for good” som signalerar och stärker företagets verksamhet och mission. Samt kaffets mervärde som bränsle för företag och organisationer. När Coffee Center erbjöds att förvärva FikaSupports så passade det väl in i tillväxtsatsningen, inte minst tack vare likartad kultur och samsyn kring allt det goda som ”fika” står för.

ÖDMJUKHET OCH STRATEGI
Givetvis är det med stor ödmjukhet som Coffee Center nu tar över Bo Ellingsens livsverk för att utveckla utbud, resurser, produkter, tjänster mm. En avgörande faktor var att personalen på FikaSupport, ställde sig positiva till förvärvet. Det är även en strategiskt mycket passande affär eftersom det stärker Coffee Center position i Mälardalen söder om Stockholm. Med Eskilstuna som regionkontor når man med sin kaffekultur till Strängnäs, Västerås, Arboga, Nyköping, Oxelösund, Flen och Katrineholm. Det gör att man naturligt tillämpar service- och transportrelaterade löften vad gäller tid och miljö. En viktig del i Coffee Centers goda erbjudande.

Så detta är i första hand en historia om goda saker. Inte bara pengar. Det handlar om en sista önskan, förvaltande av ett arv, människor som trivs tillsammans och en passion som fortsätta utvecklas. Fika for good – beginnings, skulle man kunna säga. Där Coffee Center blir en ännu starkare leverantör av kaffelösningar i hela Mälardalen.

För mer information kontakta David Svanfeldt 070-9439133, david.svanfeldt@coffeecenter.se