Vårt miljöansvar – För miljövänligt kaffe

VÅRT MILJÖANSVAR – ett miljömedvetet arbete

Coffee Center har sedan företagets start, 1988 arbetat miljömedvetet. Återanvändning och regenerering av vattenfiltersystem och automater är en självklarhet. Vi strävar efter att så många som möjligt av våra produkter ska vara certifierade. Samma sak gäller det kaffe vi levererar.

 

Fika for good - Mood, people, taste, intention, environment

Fordonen står för en stor del av miljöpåverkan. Eftersom vi i vårt arbete behöver fordon för våra transporter av varor och tjänster lägger vi största vikt vid att använda oss av fordon som uppfyller de krav som ställs vad gäller minsta miljöpåverkan. Våra leveransturer är noga geografiskt schemalagda. Utbildning av personal sker löpande med hjälp av våra leverantörer men även internt.

Alla Coffee Center producerande leverantörer är anslutna till FTI registret.

Vår huvudleverantör av vendingutrustning är Necta/Wittenborg A/S. Wittenborg och dess partner Necta är ISO 9000-2000, 9001 och 14001 ackrediterade. Dessutom har bolagen märkningen/godkännandet från CSv, BVQI, IMQ, UL, Nama, Nemco, Semco och Jet.

Låt oss fixa ditt kaffe

Ring oss på 0200-210209 för ett offertförslag eller låt oss kontakta dig!

Jag vill bli kontaktad