Certifieringar för hållbart kaffe

MILJÖ – ANSVAR OCH MEDVETENHET

Coffee Center har arbetat miljömedvetet sedan dag ett. Återanvändning och regenerering samt återvinning av vattenfiltersystem och automater är en självklarhet. Vårt mål är att så mycket och så många som möjligt av dem produkter vi säljer ska vara certifierade. I dagsläget är i stort sett hela vårt sortiment av vårt kaffe certifierat genom Rainforest Allianc, Eco och Fairtrade.

Fairtrade logo

Fairtrade

Fairtrade  är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. En certifierad odlare ska uppfylla krav på bl.a. demokrati och organisationsrätt och på att diskriminering och barnarbete inte förekommer

EU:s märkning för ekologisk produktion

EU – ekologisk produktion

EU:s märkning för ekologisk produktion är lövsymbolen som finns på alla förpackade ekologiska matvaror som producerats i EU. Reglerna – och ekomärkningen – ska uppmärksamma EU:s ekologiska bönder och deras omsorg om marken, den biologiska mångfalden och djuren.

UTZ Certified

UTZ

UTZ Visar att kaffet produceras på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt samt att produktionen präglas av rimliga arbetsvillkor. Unikt för UTZ är att produkterna är spårbara hela vägen tillbaka till odlarna. Via märkning på produkterna kan man via webben ta reda på var den har odlats och ofta hitta information om odlingen eller kooperativet.

https://www.youtube.com/watch?v=QqKEEb-4hlE

Rainforest Alliance Certified

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance verkar för en långsiktigt hållbar kaffeproduktion. Certifieringen garanterar att råvaran är producerad under socialt acceptabla och miljövänliga förhållanden.

Låt oss fixa ditt kaffe

Ring oss på 0200-210209 för ett offertförslag eller låt oss kontakta dig!

Jag vill bli kontaktad